Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63814
Title: Thực trạng rối loạn lo âu của sinh viên trường đại học Thăng Long
Authors: Trần, Hoàng Thị Diễm Ngọc
Hồ, Xuân Ngọc
Keywords: Lo âu
Rối loạn lo âu
Sinh viên
Trường Đại học Thăng Long
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tập chí Tâm lý học;Số 07 .- Tr.18-30
Abstract: Nghiên cứu tập trung phản ánh các biểu hiện rối loạn lo âu về mặt thế chất, cảm xúc và hành vi của sinh viên Trường Đại học Thăng Long. Công cụ nghiên cứu chính là thang do Tự đánh giá lo âu của Zung (Self-Rating Anxiety Scale) và bảng hỏi về các biếu hiện rối loạn lo âu do nhóm tác giả xây dựng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong 185 sinh viên tham gia nghiên cứu này, có 65 sinh viên có rối loạn lo âu ở mức độ nhẹ và 1 sinh viên có rối loạn lo âu ở mức độ nặng. Việc phát hiện những biểu hiện rối loạn lo âu về các khía cạnh thể chất, nhận thức, hành vi và cảm xúc giúp sinh viên tự ý thức để chấn chỉnh những hành vi, hoạt động của mình sao cho phù hợp với môi trường đại học, đông thời cùng giúp gia đình và nhà trường nhìn nhận những ảnh hưởng tiêu cực của rối loạn lo âu đến cuộc sống và học tập của sinh viên để có sự quan tâm giúp những sinh viên này giải tỏa áp lực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63814
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.