Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63859
Title: "Vắc xin" đặc trị chống "chạy chức chạy quyền"
Authors: Văn, Thị Thanh Mai
Keywords: Vắc xin
Đặc trị
Chạy chức
Chạy quyền
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 10 .- Tr.3-7
Abstract: "Chạy chức, chạy quyền” là vấn nạn, “ung nhọt” không chỉ gây nhiêu hậu quả trong công tác cán bộ, gây bức xúc trong dư luận xã hội rnà còn làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng và sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, đòi hỏi cần phải có “vắc xin” đặc trị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63859
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
827.29 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.