Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63884
Title: Thử giải bài toán lợi ích trong quy hoạch chỉnh trang kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
Authors: Nguyễn, Ngọc Hiếu
Keywords: Thử giải bài toán
Lợi ích trong quy hoạch chỉnh trang
Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 224 .- Tr.34-38
Abstract: Yêu cầu chỉnh trang đô thị ở các đô thị lớn ngày càng cấp thiết khi các khu vực đã đô thị hóa vẫn tồn tại những bất cập cần cải thiện; Đồng thời, nhiều khu chức năng cần chuyển đổi công năng và tái phát triển để phù hợp với nhu cầu mới. Tuy nhiên, khu vực này luôn đối mặt với những xung đột và khó khăn để thỏa mãn các yêu cầu kinh tế, kỹ thuật và xung đột về lợi ích giữa các bên liên quan. Những thất bại trong giải bài toán tắc nghẽn giao thông sau khi cải tạo, bế tắc trong định giá tài sản, khiếu kiện về vấn đề tái định cư và đặc biệt là tái phân bổ lợi ích giữa các bên liên quan cần được làm rõ. Cần thiết lập một số cơ chế và cách làm giúp các nhà quản lý lựa chọn tối ưu cả về kinh tế kỹ thuật, tiếp cận đồng thuận và hợp tác trong phân bổ lợi ích giữa các bên liên quan khi đề xuất dự án chỉnh trang đô thị kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ở TPHCM đang thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và công luận trong năm 2019.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63884
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.