Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64283
Title: Nghiên cứu tác dụng kích thích miễn dịch của đông trùng hạ thảo banikha trên động vật thực nghiệm
Authors: Nguyễn, Thị Hồng
Nguyễn, Thị Hồng Gấm
Trần, Hiền Khánh
Nguyễn, Toàn Thiện Thắng
Võ, Thị Mỹ Hạnh
Phạm, Thị Vân Anh
Đinh, Thị Thu Hằng
Keywords: Đông trùng hạ thảo Banikha
Tác dụng kích thích miễn dịch
Sự ức chế miễn dịch
Cyclophosphamid
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 138, Số 02 .- Tr.69-77
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tác dụng kích thích miễn dịch của Đông trùng hạ thảo Bankikha trên động vật bị gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid. Chuột nhắt được chia ngẫu nhiên vào 5 lô, mỗi lô 10 con: lô chứng sinh học, lô mô hình, lô chứng dương (levamisol) và Đông trùng hạ thảo Banikha liều 0,77 g/kg/ngày và 2,31 g/kg/ngày. Chuột nhắt được tiêm màng bụng cyclophosphamid liều 200 mg/kg để gây suy giảm miễn dịch. Các chỉ số đánh giá gồm có trọng lượng lách và tuyến ức tương đối, số lượng bạch cầu chung ở máu ngoại vi, phản ứng bì với kháng nguyên OA, nồng độ IL-2, TNF-α, IgM ở máu ngoại vi và giải phẫu bệnh vi thể lách và tuyến ức. Kết quả cho thấy Đông trùng hạ thảo Banikha liều 0,77 g/kg/ngày có tác dụng kích thích miễn dịch rõ rệt; trong khi đó, Đông trùng hạ thảo Banikha liều 2,31 g/kg/ngày chỉ có xu hướng kích thích miễn dịch trên chuột nhắt trắng bị gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64283
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.