Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64622
Title: Tin hoạt động Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Keywords: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Tin tức
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 05+06 - Tr.115-116
Abstract: Để chuẩn bị cho cuộc họp các hội chuyên ngành dự kiến vào cuối tháng 6/2021 (nếu điều kiện cho phép), lãnh đạo Tổng hội đã có cuộc họp tổ chức kiểm điểm công tác chuẩn bị và đã có chỉ đạo các công việc chuẩn bị cho chương trình họp, tham quan thực địa, chuẩn bị báo cáo, hậu cần,..
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64622
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
766.3 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.