Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64702
Title: Nghệ thuật đồ đồng xanh (thanh đồng) trong văn hóa cổ đại Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Văn Nguyên
Keywords: Trung Quốc
Nghệ thuật
Đồ đồng xanh
Văn hóa cổ đại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 10 .- Tr.84-86
Abstract: Đồ thanh đồng của Trung Quốc đã ghi dấu vào lịch sử nghệ thuật văn hóa thế giới, với những đặc trưng riêng biệt về kiểu dáng, hoa văn, minh văn,… Ngoài giá trị về thẩm mỹ, đồ thanh đồng còn mang trong nó những chức năng tôn giáo trong các nghi lễ của tầng lớp cao trong xã hội, mặc khác những văn minh trên nó cũng trở thành những cứ liệu lịch sử thời tiền sử của một quốc gia thời cổ đại. Đúc đồng rõ ràng là một nghề thủ công truyền thống của Trung Quốc với những sản phẩm tinh xảo đại diện cho kĩ thuật và thẩm mỹ tinh tế trong văn hóa Trung Hoa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64702
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
515.12 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.