Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65107
Nhan đề: Các phương án giải quyết xung đột văn hóa của chủ nghĩa đa văn hóa
Tác giả: Bùi, Thị Minh Phượng
Nguyễn, Thị Phương
Từ khoá: Chủ nghĩa đa văn hóa
Xung đột văn hóa
Đa văn hóa
Giáo dục đa văn hóa
Khoan dung văn hóa
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 11 .- Tr.31-37
Tóm tắt: Chủ nghĩa đa văn hóa ra đời và phái triển ở phương Tây từ thập niên 60 của thế kỷ XX với tư cách một chính sách xã hội nhằm ứng phó với tình trạng đa dạng văn hóa do sự xuất hiện của các cộng đồng nhập cư. Không chỉ dừng lại với tư cách một chính sách của nhà nước, chủ nghĩa đa văn hóa ngày nay còn tồn tại với tư cách một lý thuyết văn hóa nhằm giải quyết mối quan hệ giữa đa dạng và thống nhất của văn hóa. Với triết lý của mình, chủ nghĩa đa văn hóa mang đến các phương án giải quyết những xung đột văn hóa như:bảo vệ tính đa dạng văn hóa, giáo dục đa văn hóa và khoan dung văn hóa.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65107
ISSN: 0866-8647
Bộ sưu tập: Thông tin Khoa học Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.