Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65216
Title: Hoàng Văn Thụ - môt tấm gương chói lọi của đạo đức cách mạng
Authors: Văn, Thị Thanh Mai
Keywords: Hoàng Văn Thụ
Một tấm gương chói lọi của đạo đức cách mạng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 11 .- Tr.8-11
Abstract: Là một cán hộ lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, sâu sát thực tiễn và gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng chí Hoàng Văn Thụ - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, một cán hộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng đã có những cống hiến quý báu cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc trong những năm 1930-1945.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65216
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
666.6 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.