Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65237
Title: Nguồn nước và những thách thức đến an ninh nguồn nước tại Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Hồ Việt Anh
Nguyễn, Văn Ngà
Keywords: Nguồn nước
Thách thức đến an ninh nguồn nước
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 21 .- Tr.10-12
Abstract: Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những Thành phố lớn nhất Việt Nam, là một trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch và khoa học kỹ thuật quan trong ở phía Nam Việt Nam. Diện tích tự nhiên của Thành phố là 2.095,01 km2 với dân số 8.247.829 người (theo số liệu tông kiểm kê năm 2015) chưa kể khách vảng lai. Tốc độ phát triển kinh tế với mức tăng trướng hơn 8% /năm. Thành phố nằm ở hạ lưu của sông Đồng Nai-Sài Gòn, nguồn nước cấp cho Thành phố phụ thuộc rất lớn vào nguồn nước mặt cấp từ các địa phương ở thượng nguồn sông Sài Gòn và sông Đồng Nai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65237
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
697.45 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.