Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65380
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Việt Đức-
dc.contributor.authorLê, Đức-
dc.contributor.authorĐinh, Ngọc Tấn-
dc.contributor.authorĐặng, Đức Khanh-
dc.contributor.authorPhạm, Quốc Việt-
dc.date.accessioned2021-09-27T06:31:01Z-
dc.date.available2021-09-27T06:31:01Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-4581-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65380-
dc.description.abstractNghiên cứu này khảo sát các sản phẩm trung gian của quá trình xứ lý 2,4-D và 2,4,5-T bằng IV nano trong dung dịch và trong đất nhiễm chất dacam/dioxin tại sân bay Biên Hòa.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 370 .- Tr.95-101-
dc.subjectChất dộc màu da camvi_VN
dc.subjectFe nanovi_VN
dc.subjectBiên Hòa.vi_VN
dc.titleNghiên cứu sản phẩm trung gian của quá trình xử lý 2,4-d; 2,4,5-t Bằng Fe° Nano trong dung dịch và trong đất nhiễm Dacam/Dioxin tại sân bay Biên Hòavi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.