Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65481
Title: Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Authors: Dương, Văn Quý
Keywords: Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp
Tổ chức khu vực ngoài nhà nước
Luật Phòng
Chống tham nhũng
Năm 2018
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 10 .- Tr.17-18
Abstract: Để đồng bộ, thống nhất với Bộ luât Hình sự trong việc mở rộng quy định xử lý đối với một số tội phạm về tham nhũng tại tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước; cũng như yêu cầu của Công ước Liên Hợp quốc về Chống tham nhũng mà Việt Nam là thành viên, Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 đã bổ sung các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ. quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện. Đây là nội dung mới, đòi hỏi sự phân tích, giải thích làm rõ để có cách hiểu, nhận thức thống nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65481
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
436.3 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.