Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65583
Title: Một số vấn đề về tội đưa hối lộ trong Bộ luật Hình sự năm 2015
Authors: Trần, Trung Hiếu
Keywords: Tội đưa hối lộ
Bộ luật Hình sự
Năm 2015
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 23 .- Tr.33-35,48
Abstract: (1) Một số điểm mới cơ bản của Bộ luật hình sự năm 2015 về nhóm các tội phạm tham nhũng. (2) Một số vướng mắc, bất cập trong tội đưa hối lộ. và (3) Một số đề xuất kiến nghị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65583
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.64 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.