Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65765
Title: Xu hướng chuyển đổi đối tượng nuôi tôm nước lợ ở Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Trần, Hoàng Hiểu
Nguyễn, Phú Son
Lê, Văn Dễ
Lê, Văn Gia Nhỏ
Nguyễn, Thùy Trang
Lê, Bửu Minh Quân
Keywords: Chuyển đổi
Tôm sú
Tôm thẻ chân trắng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 33 .- Tr.91-93
Abstract: Thông qua phỏng vấn trực tiếp 366 hộ nuôi thủy sản và tôm thẻ chân trắng tại 4 tỉnh, gồm: Cà Mau. Bạc Liêu. Sóc Trăng và Kiên Giang, nhóm tác giả nghiên cứu xu hướng chuyển đổi đối tượng nuôi tôm nước lợ ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Từ việc nuôi tôm sú sang nuôi tôm thẻ chân trắng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nguyên nhân chính dẫn đến hành vi chuyển đổi này của các hộ nuôi là để tránh rủi ro trong quá trình sản xuất do nuôi tôm thẻ chân trắng có chu kỳ kinh doanh ngắn hơn nuôi thủy sản. Kế đến do nhu cầu tiêu thụ tôm thẻ chân trắng trên thị trường thể giới gia tăng và do tôm thẻ chân trắng dễ thích nghi với điều kiện tự nhiên ở ĐBSCL, cũng như năng suất nuôi cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65765
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
614.37 kBAdobe PDF
Your IP: 34.228.229.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.