Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65793
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ thanh toán di động tại các điểm bán hàng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội
Authors: Vũ, Thị Hằng Nga
Nguyễn, Thị Anh
Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Tác động
Dịch vụ
Thanh toán di động
Điểm bán hàng
Quận Long Biên
TP. Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 33 .- Tr.190-193
Abstract: Nghiên cứu nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ thanh toán di động lại các điểm bán hàng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội. 210 mẫu phiếu điều tra được phỏng vấn ngẫu nhiên các đối tượng là công dân từ 18 tuổi trở lên. bao gồm người đã sử dụng dịch vụ thanh toán di động và chưa từng sử dụng dịch vụ thanh toán di động tại một số điểm bán hàng tại địa bàn khảo sát. Kết qua nghiên cứu cho thấy, có hai nhân tố "Ý định sử dụng của người tiêu dùng" là “Mức độ bảo mật và sự tin tưởng đối với nhà cung cấp ” ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ thanh toán di động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65793
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
833.32 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.6.58


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.