Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65848
Title: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch Xuân Khánh
Authors: Vũ, Xuân Nam
Nguyễn, Phước Thái
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu và phân tích hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - chi nhánh Cần Thơ - Phòng Giao Dịch Xuân Khánh từ đó đề ra giải pháp nhằm tăng cường hoạt động cho vay KHCN của Ngân hàng trong thời gian tới, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - chi nhánh Cần Thơ - Phòng Giao Dịch Xuân Khánh
Description: 56 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65848
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
622.51 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.