Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65920
Title: Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu gạo Hạt Ngọc Trời của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Long Xuyên
Authors: Phạm, Lê Hồng Nhung
Huỳnh, Thị Bích Liên
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu gạo Hạt Ngọc Trời của Cty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Long Xuyên, từ đó đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao sự nhận biết của người tiêu dùng đối với thương hiệu Hạt Ngọc Trời.
Description: 77 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65920
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.