Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65945
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng 368
Authors: Nguyễn, Phu Son
Nguyễn, Thị Diễm Mi
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng 368 trong ba năm (2018–2020) nhằm tìm ra được những hạn chế trong quá trình kinh doanh, từ đó có biện pháp khắc phục và tăng cường phát huy những điểm mạnh.
Description: 59 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65945
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.84.132.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.