Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66018
Title: Phân tích hoạt động cho vay bất động sản tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Cần Thơ phòng giao dịch An Phú
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Lê, Thị Mỷ Hương
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay bất động sản tại Phòng giao dịch PVcomBank An Phú, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng cho Ngân hàng PVcomBank – PGD An Phú.
Description: 51 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66018
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.