Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6607
Title: Giáo dục đa văn hóa ở Canada: Triển vọng tạo dựng và thúc đẩy sự hòa hợp tộc người trong một quốc gia đa văn hóa, đa tộc người
Authors: Vũ, Tuyết Lan
Keywords: Canada
Chủ nghĩa đa văn hóa
Giáo dục đa văn hóa
Quốc gia đa văn hóa
Quan hệ tộc người
Hòa nhập xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 01 .- Tr.60-68
Abstract: Bài viết tập trung phân tích các khía cạnh lý luận của quan điểm giáo dục đa văn hóa ở Canada. Quan điểm này xuất phát từ tư tưởng của chủ nghĩa đa văn hóa gắn với Canada từ thời kỳ đầu khi trở thành một quốc gia riêng, không phụ thuộc về chủ quyền vào Liên hiệp Anh. Mục tiêu của giáo dục đa văn hóa ở Canada đã tạo ra sự hòa nhập xã hội của tất cả các nhóm xã hội, các tộc người; hướng tới sự chung sống hòa hợp trên cùng một lãnh thổ quốc gia, nơi các giá trị văn hóa tộc người cùng có cơ hội được nuôi dưỡng và phát triển như nhau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6607
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_605.55 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.