Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66090
Title: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của giới trẻ tại thành phố Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Nguyễn, Thanh Hải Yến
Keywords: Marketing
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của giới trẻ tại thành phố Cần Thơ trên các ứng dụng trực tuyến từ đó đưa ra giải pháp giúp các doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến duy trì và thu hút được khách hàng, đồng thời giúp họ tận dụng tối đa lợi ích mà các trang TMĐT mang lại
Description: 94 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66090
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.