Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66095
Title: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Cần Thơ
Authors: Phan, Tùng Lâm
Nguyễn, Thị Kiều Oanh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại NHNo & PTNT VN Chi nhánh Thành phố Cần Thơ để tìm ra những mặt tích cực cũng như hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh tại NHNo & PTNT VN Chi nhánh Thành phố Cần Thơ.
Description: 47 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66095
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
886.82 kBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.