Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66169
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua cà phê đóng gói thương hiệu nhượng quyền của khách hàng trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Trần, Ngọc Sơn
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm cà phê đóng gói thương hiệu nhượng quyền của khách hàng tại Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm góp phần nâng cao khả năng mua hàng của khách hàng đối với các sản phẩm cà phê đóng gói của các thương hiệu nhượng quyền trong thời gian tới
Description: 102 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66169
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.