Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66358
Title: Một số gợi ý về chương trình giáo dục tài chính cho học sinh phổ thông Việt Nam
Authors: Phan, Anh
Lê, Ngọc Lân
Keywords: Học sinh phổ thông
Giáo dục tài chính
Chương trình
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 592 .- Tr.63-65
Abstract: Hiểu biết tài chính của một cá nhân được tích lũy thông qua một khoảng thời gian dài xuyên suốt từ giai đoạn thời thơ ấu, đi học, trưởng thành và đi làm. Các cá nhân thu thập kiến thức tài chính từ các “kênh” khác nhau nền tảng gia đình, được bố mẹ giáo dục, các môn học tại trường, quá trình chi tiêu của chính bản thân hay công việc. Do vậy, mỗi một kênh truyền tải giáo dục tài chính lại có những đặc điểm, nội dung khác nhau. Trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận về giáo dục tài chính và thực tiễn giáo dục tài chính cho học sinh phổ thông tại Australia và Ấn Độ, bài viết đề xuất một số gợi ý về chương trình giáo dục tài chính cho học sinh phổ thông Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66358
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 54.92.164.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.