Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66583
Title: Phát hiện DNA của vi khuẩn Rickettsia và Orientia Tsutsugamushi trên động vật gặm nhấm và ngoại ký sinh trùng ở Hà Giang
Authors: Lê, Thị Lan Anh
Võ, Viết Cường
Trịnh, Văn Toàn
Hồ, Thị Hồng Nhung
Lê, Thị Vân Anh
Cấn, Thị Thu Thủy
Phạm, Thị Hà Giang
Bùi, Thị Thanh Nga
Bùi, Thị Lan Anh
Nguyễn, Văn Châu
Keywords: Chuột

Nested PCR
O. tsutsugamushi
Real-time PCR
Rickettsia spp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 18(3) .- Tr.543-552
Abstract: Bệnh sốt do Rickettsia là bệnh truyền từ động vật sang người, tác nhân gây bệnh là vi khuẩn thuộc chi Rickettsia. Vector truyền bệnh là ngoại ký sinh trùng như ve, mò, bọ chét, chấy, rận... thông qua vật chủ trung gian là động vật gặm nhấm và thú nhỏ như chuột, sóc, chồn, cáo... Trong nghiên cứu này, thành phần loài gặm nhấm và ngoại ký sinh trùng đã được khảo sát, đồng thời các kỹ thuật phát hiện Rickettsia cũng được thực hiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66583
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.81 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.