Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6701
Title: Tác động của nghệ thuật bán hàng đến khách hàng tiềm năng của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Thành phố Cần Thơ
Authors: La, Nguyễn Thùy Dung
Tăng, Thị Mai Chi
Keywords: Marketing
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của nghệ thuật bán hàng đến khách hàng tiềm năng của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Thành phố Cần Thơ. Từ đó đề xuất các giải pháp giúp phát triển nghệ thuật bán hàng nhằm tăng cường số lượng hợp đồng được ký của doanh nghiệp
Description: 88 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6701
ISSN: B1503735
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.