Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67015
Title: Hòa bình: thiết thực, hiệu quả trong học và làm theo Bác
Authors: Nguyễn, Văn Toàn
Keywords: Hòa bình
Thiết thực
Hiệu quả
Trong học và làm theo Bác
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 12 .- Tr.39-40
Abstract: Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 4 lần về thăm tỉnh Hòa Bình. Người gửi hàng chục bức thư, bức diện cùng những lời căn dặn đầy tâm huyết, dộng viên cán bộ, giảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thi đua lao động sản xuất, thi đua làm việc phục vụ kháng chiến.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67015
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
509.89 kBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.