Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67241
Title: Thầy giáo quê
Authors: Tăng, Hoàng Phi
Keywords: Thầy giáo quê
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 11 .- Tr.45-46
Abstract: Thầy cô giáo quê của chúng tôi ngày ấy giờ tuổi tác đã cao, có thầy cô đã về cõi vĩnh hằng. Trong chút gió se se lạnh của chớm đông nhìn mái tóc hoa râm của thầy cô mà lòng tôi xót nhói. Với tôi, tình nghĩa thầy trò nặng hơn tình thân của thế gian. Thầy cô là cha mẹ, là ân nhân, dìu dắt đưa tôi vào đời...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67241
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
319.47 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.