Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67257
Title: Tầm nhìn nào cho di sản đá khắc Việt Nam?
Authors: Hoàng, Đăng khoa
Keywords: Tầm nhìn nào cho di sản đá khắc Việt Nam?
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 930+931 .- Tr.100-111
Abstract: "Nghiên cứu di sản đá khắc Việt Nam" là câu chuyện không mới nhưng hẳn còn chưa quen thuộc với nhiều người. Những chia sẻ nhiều hứng khởi của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Lục dưới đây hi vọng sẽ giúp bạn đọc VNQĐ thông hiểu hơn về lĩnh vực nhiều hấp lực này, từ đó có tâm thế và cách thế phù hợp trong ứng xử với di sản, trong kết nối bản thân với quá khứ, hiện tại và tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67257
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.252


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.