Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67342
Title: Hệ thống thông tin kế toán môi trường trong doanh nghiệp tại Việt Nam
Authors: Đào, Thị Thanh Thúy
Hồ, Thị Lý
Keywords: Hệ thống thông tin kế toán môi trường
Trong doanh nghiệp tại Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 35 .- Tr.48-50
Abstract: Một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra sự biến đổi tiêu cực của môi trường hiện nay là do tác động của quá trình sản xuất từ các doanh nghiệp (DN). Để giảm tác động, hệ thống thông tin kế toán môi trường (KTMT) tại các DN rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay, mới chí có một số DN lớn có hệ thống KTMT, song hầu hết vẫn mới chỉ dừng ở mức độ ứng dụng hệ thống thông tin kế toán (AIS) trong quản lý nói chung, mà chưa chú trọng đến AIS, dẫn đến việc quản lý các thông tin KTMT chưa hiệu quả, nhất là các chi phí môi trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67342
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
650.04 kBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.