Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67958
Title: Phát triển tài chính vi mô hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Authors: Trầm, Thị Xuân Hương
Nguyễn, Từ Nhu
Keywords: Hộ nghèo
Tài chính vi mô
Trà Vinh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học & Công nghệ tỉnh Trà Vinh;Số 04 .- Tr.12-20
Abstract: Thông qua phương pháp khảo sát và thống kê, bài viết mô tả tình hình phát triển mô hình tài chính vi mô tại Việt Nam, đồng thời phản ánh thực trạng hoạt động này tại Trà Vinh, là nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất các tỉnh Tây Nam Bộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng tiếp cận nguồn vốn tài chính vi mô (TCVM) của hộ nghèo chủ yếu thông qua Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), hộ nghèo vẫn còn nhiều khó khăn trong việc sử dụng vốn hiệu quả để hoàn trả nợ cho Ngân hàng. Bên cạnh đó gợi ý một số giải pháp để phát triển mô hình TCVM hỗ trợ người nghèo tại địa phương này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67958
ISSN: 1859-3488
Appears in Collections:Khoa học và Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.19 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.44.148


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.