Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68163
Title: Nghiên cứu giải pháp ổn định mái dốc bờ kè công trình cảng cá Sông Đốc, Cà Mau trong điều kiện biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Nguyễn, Thành Đạt
Võ, Mười Hai
Keywords: Biến đổi khí hậu
Cảng
Mái dốc
Ổn định
Chuyển vị
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải;Số 39 .- Tr.66-73
Abstract: Biến đổi khí hậu tại tỉnh Cà Mau đã làm thay đổi địa mạo và kích thước lòng sông nên bờ sông có xu hướng bị xói lở ngày càng nghiêm trọng. Việc tìm ra giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, đảm bảo ổn định kết cấu bờ kè trên sông, giảm chi phí đầu tư, tăng tuổi thọ công trình, hạn chế thất thoát về kinh tế và ổn định cuộc sống cho nhân dân là việc làm có ý nghĩa rất cần thiết, đối với sự an toàn của đô thị và đối với công tác quy hoạch, thiết kế - xây dựng các đô thị mới. Bài báo tập trung nghiên cứu giải pháp ổn định mái dốc bờ kè cảng cá sông Đốc, tỉnh Cà Mau trong điều kiện biến đổi khí hậu. Kết quả nghiên cứu cho thấy giải pháp sử dụng kè cừ bê tông dự ứng lực kết hợp cọc bê tông cốt thép để nâng cao ổn định mái dốc bờ kè cảng cá là phương án phù hợp nhất. Giải pháp này thi công nhanh nhất, ít tốn diện tích thi công, tính ổn định ít an toàn cao hơn so với phương án kè mái nghiêng phủ bê tông, sử dụng vải địa kỹ thuật gia cố và phương án tường đứng cọc bê tông cốt thép kết hợp kè mái nghiêng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68163
ISSN: 1859-4263
Appears in Collections:Khoa học công nghệ giao thông vận tải

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.