Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68492
Title: Tính răn đe của hình thức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính
Authors: Trương, Thế Nguyễn
Trần, Thanh Tú
Keywords: Phạt tiền
Tính răn đe
Xử phạt vi phạm hành chính
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạo Chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 22 .- Tr.38-44
Abstract: Phạt tiền là hình thức xử phạt được áp dụng phổ biến nhất trong việc xử phạt vi phạm hành chính. Bài viết này phân tích một số khía cạnh lý luận cũng như thực tiễn về tính răn đe của hình thức phạt tiền ở nước ta hiện nay; qua đó, đề xuất một số kiến nghị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68492
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.