Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68690
Title: Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch Farmstay tại Thành Phố Cần Thơ
Authors: Cao, Mỹ Khanh
Thạch, Minh Thái
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: tìm hiểu tiềm năng và thực trạng về loại hình du lịch Farmstay tại Thành Phố Cần Thơ, nhận định thuận lợi, khó khăn, từ đó đề xuất và giải pháp cho loại hình du lịch này tại Thành Phố Cần Thơ
Description: 82 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68690
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
12.96 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.