Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68697
Title: Phát triển du lịch lễ hội ở thành phố Châu Đốc - An Giang
Authors: Nguyễn, Mai Quốc Việt
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: tìm hiểu về một số lễ hội tiêu biểu của Châu Đốc nhằm tìm ra những giá trị đặc sắc của lễ hội truyền thống, từ đó giới thiệu và quảng bá lễ hội cùng những giá trị văn hóa mà các lễ hội ở Châu Đốc hiện đang lưu truyền đến du khách. Mặt khác, trên cơ sở đánh giá thực trạng khai thác các lễ hội đó hiện nay, tác giả đề xuất những biện pháp nhằm phát triển loại hình du lịch lễ hội, vừa bảo tồn lễ hội vừa góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế địa phương
Description: 77 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68697
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.