Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68698
Title: Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch sinh thái tại vùng Đồng Tháp Mười
Authors: Cao, Mỹ Khanh
Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tổng quan những vấn đề lý luận về DLST nhằm làm cơ sở lý luận cho đề tài. - Tìm hiểu tiềm năng phát triển DLST của vùng Đồng Tháp Mười. - Phân tích thực trạng việc phát triển DLST tại vùng Đồng Tháp Mười hiện nay. - Xây dựng một số định hướng cho việc phát triển DLST ở vùng Đồng Tháp Mười, để hướng Đồng Tháp Mười đến việc phát triển DLST bền vững hơn.
Description: 86 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68698
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.97 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.