Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6931
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng quần áo của người tiêu dùng tại các siêu thị ở TP. Cần Thơ
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Lâm, Huỳnh Như
Keywords: Marketing
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng quần á của người tiêu dùng tại các siêu thị ở TP. Cần Thơ. Từ đó đưa ra các biện pháp giúp cho công tác bán hàng của siêu thị đạt hiệu quả và giúp người tiêu dùng tránh được những rủi ro khi mua hàng ngẫu hứng.
Description: 89 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6931
ISSN: B1503788
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.