Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69355
Title: Phân lập vi khuẩn Clostridium botulinum từ vịt bị “cúm cần”
Authors: Nguyễn, Thu Tâm
Nguyễn, Đức Hiền
Keywords: Botulin
Clostridium botulinum
Liệt mềm cổ ở vịt
Chuột bạch
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 02 .- Tr.53-57
Abstract: Kết quả kiểm tra tính nhạy cảm của 20 mẫu vi khuẩn Clostridium botulinum phân lập được với 5 loại kháng sinh gồm đoxycycline, norfloxacin, marbofloxacin, florfenicol và fosfomycine cho thấy các vi khuẩn phân lập được này nhạy hoàn toàn (100%) với các kháng sinh thử nghiệm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69355
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.