Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69379
Title: Đánh giá hiện trạng môi trường biển khu vực Vịnh Hạ Long
Authors: Trần, Thế Anh
Phạm, Minh Dương
Trần, Văn Thụy
Keywords: Đánh giá hiện trạng môi trường biển
Khu vực Vịnh Hạ Long
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 24 .- Tr.50-52
Abstract: Môi trường biển khu vực Vịnh Hạ Long luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của không những người Việt Nam mà của cả cộng đồng quốc tế với sự đa dạng, độc đảo và giá trị về điều kiện tự nhiên và tầm quan trọng về vị trí với rất nhiều các hoạt động kinh tế biển. Nghiên cứu này trình bày những thông tin về hiện trạng chất lượng môi trường nước biển. Những đánh giá được được căn cứ vào kết quả số liệu điều tra, đo đạc và khảo sát thực địa, số liệu kế thừa từ nghiên cứu trước, quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 10MT 2015/BTNMT.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69379
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
691.47 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.