Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6944
Title: Mối quan hệ giữa sức hấp dẫn của điểm đến, động lực tìm kiếm sự mới lạ, sự hài lòng và lòng trung thành điểm đến của du khách đối với hoạt động du lịch biển đảo của tỉnh Kiên Giang
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Trần, Thị Bé Mi
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu mối quan hệ giữa sức hấp dẫn của điểm đến, động lực tìm kiếm sự mới lạ, sự hài lòng và lòng trung thành điểm đến của du khách đối với hoạt động du lịch biển đảo của tỉnh Kiên Giang, từ đó đưa ra các đề xuất phát triển du lịch biển đảo của tỉnh Kiên Giang
Description: 75 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6944
ISSN: B1507686
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.88 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.