Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69444
Title: Xử lý dư lượng kim loại nặng trong đất trồng cây rau muống bằng vật liệu nano hydroxyapatite khuyết Canxi
Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương
Đoàn, Văn Đạt
Mai, Bích Dung
Nguyễn, Hoài Thương
Trần, Thị Diệu Thuần
Nguyễn, Thị Nga
Lê, Minh Thuận
Keywords: Hydroxyapatite khuyết canxi
Tinh thể hình que
Xử lý kim loại nặng
Rau muống
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành pố Hồ Chí Minh;Số 36A - Tr.41-50
Abstract: Tinh thể hình que có kích thước nano của vật liệu hydroxyapatite khuyết canxi (d-HAp) đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp kết tủa trong dung dịch. Các mẫu được đặc trưng bởi phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (TEM), hiển vi điện tử quét (SEM), nhiễu xạ bột tia X (XRD), huỳnh quang tia X (XRF), phổ hồng ngoại biến đổi Fourie (FTIR)và phân tích nguyên tố bằng phương pháp tán xạ năng lượng tia X (EDX). Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, vật liệu hydroxyapatite khuyết canxi tổng hợp được là đơn pha, các hạt có kích thước nano với chiều rộng trong khoảng 20-30nm và chiều dài trong khoảng 200-250nm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69444
ISSN: 2525-2267
Appears in Collections:Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.37 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.