Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69450
Title: Mai dương cũng là cây có ích
Authors: Trần, Công Khánh
Keywords: Cây có ích
Mai dương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 640 .- Tr.14-15
Abstract: Nếu được đầu tư nghiên cứu toàn diện, biến Mai dương thành một nguồn nguyên liệu có ích như làm thuốc chữa bệnh, hoặc làm thức ăn cho gia súc thì rất có lợi. Trên cơ sở kinh nghiệm dân gian ở nhiều nước đã dùng cây Mai dương làm thuốc, các nhà khoa học Việt Nam cũng nên quan tâm nghiên cứu biến một cây có hại, cần diệt trừ thành nguồn tài nguyên mang lại lợi ích cho con người.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69450
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
447.57 kBAdobe PDF
Your IP: 35.170.82.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.