Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69569
Title: Ngày đã đang xuân...
Authors: Cao, Văn Quyền
Keywords: Ngày đã đang xuân
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.41-42
Abstract: Ngày đã đang xuân. Mọi thứ dường như luôn tươi mới và ngọt ngào quá dỗi. Kể cũng bõ suốt mấy tháng đông dài đằng đẵng rét buốt ta ngóng trông, chờ đợi. Để hôm nay đứng giữa trời xuân lòng ta hân hoan quá thể, bên lồng ngực, trái tim đập rộn ràng. Nhìn kìa! Cây cối đã biếc xanh những chồi những nụ! Hoa cỏ bạt ngàn sắc, hương tỏa đưa! Và gió thì đang mơn man đùa vui cùng với chim muông!.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69569
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
712.78 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.