Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69609
Title: Khảo sát hiện tượng đa bong bóng trong chuỗi giá của đồng tiền số Bitcoin
Authors: Trần, Thị Tuấn Anh
Keywords: Khảo sát hiện tượng đa bong bóng
Trong chuỗi giá
Đồng tiền số Bitcoin
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 270 .- Tr.2-9
Abstract: Bong bóng giá tài sản tài chính là một trong những chủ đề được quan tâm nghiên cứu trong tài chính. Hiện nay, tiền tệ số, đặc biệt là Bitcoin, là một trong những tài sản tài chính quan trọng nhất của thị trường này. Vì vậy, việc kết hợp kiểm định hiện tượng bong bóng trong chuỗi giá Bitcoin rất được quan tâm. Bài viết sử dụng chuỗi giá đóng cửa hàng ngày của đồng tiền số Bitcoin được thu thập trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 6 năm 2019 để kiểm định sự hiện diện của bong bóng giá cũng như sự bùng nổ giá Bitcoin.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69609
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.