Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69923
Title: Bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng người dân trước tác động biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Keywords: Bảo đảm an toàn sức khỏe
Tính mạng người dân
Tác động biến đổi khí hậu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 04 .- Tr.42-43
Abstract: Tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, tình trạng biến đổi khí hậu (BĐKH) đã, đang tác động nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, điều kiện sinh kế... của người dân. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), BĐKH khiến dịch bệnh gia tăng; dự báo đến năm 2080, sẽ có khoảng 1,5 - 3,5 tỷ người trên thế giới phải đối mặt với nguy cơ mắc sốt xuất huyết (SXH), nguyên nhân là do Trái Đất ấm lên và khí hậu thay đổi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69923
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
836.89 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.