Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70077
Title: Một số bình diện tiếp cận và cắt nghĩa truyện ngắn bức tranh của Nguyễn Minh Châu
Authors: Nguyễn, Trọng Hoàn
Keywords: Một số bình diện tiếp cận và cắt nghĩa truyện ngắn bức tranh
Nguyễn Minh Châu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 02 .- Tr.62-65
Abstract: Bài viết: Từ cảm hứng chủ đạo; từ các mối quan hệ hoàn cảnh; từ diễn biến tâm lý nhân vật; từ những yếu tố thi pháp; từ tư tưởng chủ đề.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70077
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.