Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70089
Title: Biểu tượng "ánh sáng" trong tiểu thuyết Haruki Murakami
Authors: Phan, Thị Huyền Trang
Keywords: Biểu tượng "ánh sáng"
Trong tiểu thuyết Haruki Murakami
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 02 .- Tr.127-134
Abstract: Ánh sáng là một biểu tượng nổi bật trong tiểu thuyết của Murakami. Dù cho đó có là ánh sáng của mặt trăng hay mặt trời và dù cho có nhiều nhà văn Nhật đã sử dụng những ký hiệu này như những biểu tượng độc đáo thì Murakami vẫn tìm ra ở đó những nét cá biệt thuộc trường sáng tạo của riêng mình. Ánh sáng trong tiểu thuyết của ông vì thế đã góp phần đắc lực trong việc thể hiện nhân vật, thể hiện tư tưởng chủ đề của tác phẩm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70089
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.02 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.