Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70136
Title: Khai thác văn hóa ẩm thực mùa nước nổi trong phát triển du lịch tỉnh An Giang
Authors: Cao, Mỹ Khanh
Đoàn, Minh Luân
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trên cơ sở khái quát về thực trạng của hoạt động du lịch, đề xuất giải pháp để khai thác các giá trị của văn hóa ẩm thực mùa nước nổi nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế ở giai đoạn hiện nay. Phác thảo một số chương trình du lịch ẩm thực An Giang cụ thể nhằm sử dụng ẩm thực như một chiến lược du lịch nhằm thu hút du khách trong nước và nước ngoài.
Description: 83 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70136
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.