Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70479
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Phương
Nguyễn, Thị Kim Anh
Nguyễn, Thị Lan
Đặng, Thị Kim Hoa
Lê, Thị Minh Thùy
Keywords: Ngân hàng điện tử
BIDV
Dịch vụ ngân hàng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 09 .- Tr.87-89
Abstract: Bài viết nghiên cứu sự phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử (NHĐT) tại Ngân hùng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù BIDV đã có bước "chạy đà" trong giai đoạn phát triển dịch vụ NHĐT khá tốt, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ gia tăng nhanh, tuy nhiên kết quả này chưa tương xứng với nền tảng khách hàng hiện có cũng như tiềm năng phát triển của loại hình dịch vụ này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70479
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.