Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70491
Title: Chủ tịch Hồ Chí Minh đón tết
Authors: Nguyễn, Văn Toàn
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh đón tết
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 339+340 .- Tr.8-9
Abstract: Vào dịp gần đến Tết Bính Tuất 1946, cái Tết đầu tiên sau khi nước nhà giành được Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm thơ vận động chị em phụ nữ hăng hái tham gia xây dựng đời sống mới. Để tìm hiểu đời sống của nhân dân, Người đã đến thăm và chúc Tết gia đình chị Tín, một lao động nghèo ở thủ đô Hà Nội trong đêm Ba mươi Tết Canh Tý 1960.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70491
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
391.6 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.