Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70892
Title: Kinh tế Pháp năm 2019
Authors: Nguyễn, Văn Lịch
Vũ, Hồng Anh
Nguyễn, Trọng Nhân
Keywords: Phong trào Áo vàng
Tăng trưởng
Tổng thống Macron
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 02 .- Tr.45-52
Abstract: Năm 2019, Pháp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, cả về kinh tế và xã hội. Bên cạnh đó, những cản trở từ bên ngoài cũng không nhỏ. Những yếu tố này đã ảnh hưởng rất nhiều đến tăng trưởng của Pháp. Tuy nhiên, nhờ những cố gắng của Chính phủ, nên GDP của Pháp vẫn đạt được 1,2%. Nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư vẫn duy trì được tốc độ. Năm 2020, Pháp sẽ tiếp tục duy trì những biện pháp đã áp dụng, đồng thời tích cực khai thác tối đa nội lực, để nền kinh tế duy trì được mức tăng trưởng như năm 2019. Từ tăng trưởng của Pháp trong năm 2019, bài viết đã rút ra một số bài học cho Việt Nam trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70892
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.